Dostawa z Azji i Europy do Mołdawii

Możemy zaoferować różne opcje dostawy towarów do Mołdawii (w tym prefabrykowane, tj. Których objętość jest znacznie mniejsza niż pojemność kontenerów morskich):

Dostawa ładunku lotniczego do Mołdawii.

Dostawa ładunku drogą morską do Mołdawii.

Automatyczna dostawa towarów do Mołdawii.

Dostawa ładunku morskiego + lotniczego do Mołdawii.

Sea + Auto dostawa towarów do Mołdawii.

Dostawa ładunków morskich + kolejowych do Mołdawii.

ZALETY

Gotowy do świadczenia lokalnych usług dostawy w Korei Południowej.

Własne bazy konsolidacyjne.

Współpracujemy z osobami prawnymi posiadającymi podatek VAT oraz z osobami fizycznymi.

Konsolidujemy ładunki w magazynie w Chinach i przygotowujemy wszystkie dokumenty eksportowe w Azji.

Rekompensujemy koszty uszkodzonych lub zagubionych towarów.

Przestrzegamy deklarowanych warunków transportu. W przypadku przekroczenia terminu dostawy płacimy karę za każdy dzień opóźnienia.

Informacja

Posiadamy szeroką sieć magazynową na całym świecie, więc transport ładunków jest możliwy w dowolnej miejscowości.

Dla każdego klienta opracowujemy indywidualny schemat transportu ładunków z Europy.

Ściśle przestrzegamy uzgodnionych warunków, aw przypadku opóźnienia wypłacamy odszkodowanie.

Ubezpieczamy towary na korzystnych warunkach i jesteśmy gotowi na sytuacje siły wyższej.

Pakujemy towary, wybierając kontenery dla każdej przesyłki.

Podczas transportu ładunków drobnicowych z Europy korzystamy ze wszystkich rodzajów transportu.

Współpracujemy ze wszystkimi krajami europejskimi.

Doradzamy we wszelkich kwestiach telefonicznie.

Złóż wniosek

14 + 4 =